Децис 100 ЕК-50мл

14,00 лв.

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ

ДЕЦИС 100 ЕК е пиретроиден инсектицид, с контактно и стомашно действие. Притежава много бърз инициален (нокдаун) ефект срещу голям брой смучещи и гризещи неприятели по оранжерийни, зърнени (зърнено-житни, зърнено-бобови), технически, фуражни, зеленчукови, картофи, овощни видове (семкови, костилкови, черупкови) и лозя.

ДЕЦИС 100 ЕК

Търговско наименование ДЕЦИС 100 ЕК
Тип инсектицид
Активни вещества Делтаметрин 100 г/л
Производител BAYER
Категория на употреба втора професионална

Регистрации на ДЕЦИС 100 ЕК за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Листни въшки 7.5 – 12.5 мл/дка 30 дни
Овесена листна въшка
Подгризваща нощенка
Галици 6.3 мл/дка
Листоминиращи мухи
Житна листозавивачка 7.5 мл/дка
Листни въшки
Обикновен житен бегач
Ечемик Листни въшки 7.5 – 12.5 мл/дка 30 дни
Овесена листна въшка
Подгризваща нощенка
Галици 6.3 мл/дка
Листоминиращи мухи
Житна листозавивачка 7.5 мл/дка
Листни въшки
Обикновен житен бегач
Ръж Листни въшки 7.5 – 12.5 мл/дка 30 дни
Овесена листна въшка
Подгризваща нощенка
Галици 6.3 мл/дка
Листоминиращи мухи
Житна листозавивачка 7.5 мл/дка
Листни въшки
Обикновен житен бегач
Тритикале Галици 6.3 мл/дка 30 дни
Листоминиращи мухи
Житна листозавивачка 7.5 мл/дка
Листни въшки
Обикновен житен бегач
Овес Листни въшки 7.5 – 12.5 мл/дка 30 дни
Овесена листна въшка
Подгризваща нощенка
Галици 6.3 мл/дка
Листоминиращи мухи
Житна листозавивачка 7.5 мл/дка
Листни въшки
Обикновен житен бегач
Рапица Рапичен хоботник 5 мл/дка 45 дни
Светлокрака зелева бълха
Зелев молец 6.3 мл/дка
Рапичен стъблен скритохоботник 5 мл/дка
Рапичен цветояд
Рапична листна оса
Рапична стъблена бълха
Листни въшки 6.3 мл/дка
Лоза Лозова цикада 12.5 мл/дка 7 дни
Шарен гроздов молец 12.5 – 17.5 мл/дка Първо поколение-12,5мл/дка
Второ и трето поколение – 12,5-17,5 мл/дка)
Еднопоясен гроздов молец
Картофи Колорадски бръмбар 12.5 мл/дка 7 дни
Египетска памукова нощенка 7.5 – 12.5 мл/дка
Домати Голяма сливова листна въшка 7.5 – 12.5 мл/дка 3 дни
Зелена прасковена листна въшка
Колорадски бръмбар
Малка полска нощенка
Памукова листна въшка
Памукова нощенка
Южна зелена миризливка 4.5 – 7.5 мл/дка
Подгризваща нощенка 7.5 – 12.5 мл/дка
Голяма сливова листна въшка Оранжерийни
Зелена прасковена листна въшка
Колорадски бръмбар
Нощенки
Памукова листна въшка
Памукова нощенка
Южна зелена миризливка 4.5 – 10.5 мл/дка
Тютюн Подгризваща нощенка 7.5 – 12.5 мл/дка 7 дни
Тютюнев трипс
Лук Подгризваща нощенка 7.5 – 12.5 мл/дка 7 дни
Тютюнев трипс
Круша Ябълков плодов червей 7.5 – 12.5 мл/дка 7 дни
Зелена ябълкова листна въшка
Ябълкова листна бълха
Ябълково-живовлекова листна въшка
Плодова корогризачка 8.5 – 12.25 мл/дка
Розена листозавивачка
Обикновена крушова листна бълха 12.25 мл/дка
Дюля Ябълков плодов червей 7.5 – 12.5 мл/дка 7 дни
Зелена ябълкова листна въшка
Ябълкова листна бълха
Ябълково-живовлекова листна въшка
Плодова корогризачка 8.5 – 12.25 мл/дка
Розена листозавивачка
Обикновена крушова листна бълха 12.25 мл/дка
Ябълка Ябълков плодов червей 7.5 – 12.5 мл/дка 7 дни
Зелена ябълкова листна въшка
Ябълкова листна бълха
Ябълково-живовлекова листна въшка
Плодова корогризачка 8.5 – 12.25 мл/дка
Розена листозавивачка
Обикновена крушова листна бълха 12.25 мл/дка
Мушмула Ябълков плодов червей 7.5 – 12.5 мл/дка 7 дни
Зелена ябълкова листна въшка
Ябълкова листна бълха
Ябълково-живовлекова листна въшка
Плодова корогризачка 8.5 – 12.25 мл/дка
Розена листозавивачка
Обикновена крушова листна бълха 12.25 мл/дка
Краставици Листни въшки 7.5 – 17.5 мл/дка 3 дни
Нощенки
Памукова нощенка
Подгризваща нощенка 7.5 – 12.5 мл/дка
Пипер Голяма сливова листна въшка 7.5 – 12.5 мл/дка 3 дни
Зелена прасковена листна въшка
Колорадски бръмбар
Малка полска нощенка
Памукова листна въшка
Памукова нощенка
Южна зелена миризливка 4.5 – 7.5 мл/дка
Подгризваща нощенка 7.5 – 12.5 мл/дка
Оранжерийна белокрилка 10.5 – 17.5 мл/дка Оранжериен пипер
Голяма сливова листна въшка 7.5 – 17.5 мл/дка
Зелена прасковена листна въшка
Колорадски бръмбар
Малка полска нощенка
Памукова листна въшка
Памукова нощенка
Южна зелена миризливка 4.5 – 10.5 мл/дка
Патладжан Голяма сливова листна въшка 7.5 – 12.5 мл/дка 3 дни
Зелена прасковена листна въшка
Колорадски бръмбар
Малка полска нощенка
Памукова листна въшка
Памукова нощенка
Южна зелена миризливка 4.5 – 7.5 мл/дка
Подгризваща нощенка 7.5 – 12.5 мл/дка
Голяма сливова листна въшка Оранжерийни
Зелена прасковена листна въшка
Колорадски бръмбар
Нощенки
Памукова листна въшка
Памукова нощенка
Южна зелена миризливка 4.5 – 10.5 мл/дка
Пъпеш Листни въшки 7.5 – 17.5 мл/дка 3 дни
Нощенки
Памукова нощенка
Подгризваща нощенка 7.5 – 12.5 мл/дка
Диня Листни въшки 7.5 – 17.5 мл/дка 3 дни
Нощенки
Памукова нощенка
Подгризваща нощенка 7.5 – 12.5 мл/дка
Праскова Плодова корогризачка 8.75 – 12.25 мл/дка 7 дни
Прасковен клонков молец
Розена листозавивачка
Черешова муха 10 – 17.5 мл/дка
Средиземноморска плодова муха 12.5 – 17.5 мл/дка
Зелена прасковена листна въшка 7.5 – 17.5 мл/дка
Прашеста сливова листна въшка
Сливов плодов червей
Черна черешова листна въшка
Зеле Бели пеперуди 7.5 – 12.5 мл/дка 7 дни
Гамозначна нощенка
Египетска памукова нощенка
Зелева листна въшка
Зелева нощенка
Зелена прасковена листна въшка
Памукова нощенка
Подгризваща нощенка
Зелев молец 12.5 мл/дка
Карфиол Бели пеперуди 7.5 – 12.5 мл/дка 7 дни
Гамозначна нощенка
Египетска памукова нощенка
Зелева листна въшка
Зелева нощенка
Зелена прасковена листна въшка
Памукова нощенка
Подгризваща нощенка
Зелев молец 12.5 мл/дка
Броколи Бели пеперуди 7.5 – 12.5 мл/дка 7 дни
Гамозначна нощенка
Египетска памукова нощенка
Зелева листна въшка
Зелева нощенка
Зелена прасковена листна въшка
Памукова нощенка
Подгризваща нощенка
Зелев молец 12.5 мл/дка
Царевица Малка полска нощенка 7.5 – 12.5 мл/дка 30 дни
Овесена листна въшка
Памукова нощенка
Подгризваща нощенка
Царевичен стъблопробивач
Листни въшки
Западен коренов царевичен червей 12.5 мл/дка
Светлокрака зелева бълха 5 мл/дка
Гамозначна нощенка 7.5 мл/дка
Огневки 12.5 мл/дка
Средиземноморски царевичен стъблопробивач
Цикади
Маруля Листни въшки 6.5 – 12.5 мл/дка 3 дни
Малка полска нощенка
Памукова нощенка
Сребристо точкова нощенка
Подгризваща нощенка 7.5 – 12.5 мл/дка
Спанак Зелева нощенка 8.75 мл/дка 3 дни
Листни въшки
Малка полска нощенка
Сребристо точкова нощенка
Грах Грудков хоботник 6.25 мл/дка 7 дни
Зелена грахова листна въшка
Подгризваща нощенка 7.25 – 12.5 мл/дка
Тъмна грахова листозавивачка
Черна бобова листна въшка
Череша Плодова корогризачка 8.75 – 12.25 мл/дка 7 дни
Прасковен клонков молец
Розена листозавивачка
Черешова муха 10 – 17.5 мл/дка
Средиземноморска плодова муха 12.5 – 17.5 мл/дка
Зелена прасковена листна въшка 7.5 – 17.5 мл/дка
Прашеста сливова листна въшка
Сливов плодов червей
Черна черешова листна въшка
Слива Плодова корогризачка 8.75 – 12.25 мл/дка 7 дни
Прасковен клонков молец
Розена листозавивачка
Черешова муха 10 – 17.5 мл/дка
Средиземноморска плодова муха 12.5 – 17.5 мл/дка
Зелена прасковена листна въшка 7.5 – 17.5 мл/дка
Прашеста сливова листна въшка
Сливов плодов червей
Черна черешова листна въшка
Захарно цвекло Зелена прасковена листна въшка 7.5 – 12.5 мл/дка 30 дни
Цвеклова муха
Черна бобова листна въшка
Западна цвеклова бълха
Малка полска нощенка
Подгризваща нощенка
Памук Памукова нощенка 12.5 – 17.5 мл/дка 30 дни
Розов червей
Тютюнева белокрилка 12.5 мл/дка
Цикади
Нощенки 7.5 – 12.5 мл/дка
Памукова листна въшка
Подгризваща нощенка
Леща Зелена прасковена листна въшка 7.5 – 12.5 мл/дка 7 дни
Памукова нощенка
Подгризваща нощенка
Магданоз Зелева нощенка 8.75 мл/дка Магданоз, целина, рукола, цикория 3 дни
Листни въшки
Малка полска нощенка
Сребристо точкова нощенка
Подгризваща нощенка 7.5 – 12.5 мл/дка
Чесън Подгризваща нощенка 7.5 – 12.5 мл/дка 7 дни
Тютюнев трипс
Фасул Зелена прасковена листна въшка 7.5 – 12.5 мл/дка 7 дни
Памукова нощенка
Подгризваща нощенка
Нахут Зелена прасковена листна въшка 7.5 – 12.5 мл/дка 7 дни
Памукова нощенка
Подгризваща нощенка
Вишна Плодова корогризачка 8.75 – 12.25 мл/дка 7 дни
Прасковен клонков молец
Розена листозавивачка
Черешова муха 10 – 17.5 мл/дка
Средиземноморска плодова муха 12.5 – 17.5 мл/дка
Зелена прасковена листна въшка 7.5 – 17.5 мл/дка
Прашеста сливова листна въшка
Сливов плодов червей
Черна черешова листна въшка
Кайсия Плодова корогризачка 8.75 – 12.25 мл/дка 7 дни
Прасковен клонков молец
Розена листозавивачка
Черешова муха 10 – 17.5 мл/дка
Средиземноморска плодова муха 12.5 – 17.5 мл/дка
Зелена прасковена листна въшка 7.5 – 17.5 мл/дка
Прашеста сливова листна въшка
Сливов плодов червей
Черна черешова листна въшка
Орех Листни въшки 10.5 – 12.5 мл/дка 30 дни
Ябълков плодов червей
Бадемов семеяд 12.5 мл/дка
Кестенов молец
Бадем Листни въшки 10.5 – 12.5 мл/дка 30 дни
Ябълков плодов червей
Бадемов семеяд 12.5 мл/дка
Кестенов молец
Ягода Листни въшки 6.25 – 12.5 мл/дка 3 дни
Артишок Щитовки 12.5 мл/дка 3 дни
Листни въшки 7.5 – 12.5 мл/дка
Тютюнев червей
Праз Подгризваща нощенка 7.5 – 12.5 мл/дка 7 дни
Тютюнев трипс
Люцерна Грахова листна въшка 6.25 мл/дка 14 дни
Детелинов хоботник
Люцернов листов хоботник
Лешник Листни въшки 10.5 – 12.5 мл/дка 30 дни
Ябълков плодов червей
Бадемов семеяд 12.5 мл/дка
Кестенов молец
Кръмно цвекло Зелена прасковена листна въшка 7.5 – 12.5 мл/дка 30 дни
Цвеклова муха
Черна бобова листна въшка
Западна цвеклова бълха
Малка полска нощенка
Подгризваща нощенка
Червено цвекло Зелена прасковена листна въшка 7.5 – 12.5 мл/дка 30 дни
Цвеклова муха
Черна бобова листна въшка
Западна цвеклова бълха
Малка полска нощенка
Подгризваща нощенка
Фъстък Листни въшки 10.5 – 12.5 мл/дка 30 дни
Ябълков плодов червей
Бадемов семеяд 12.5 мл/дка
Кестенов молец
Тиквичка Листни въшки 7.5 – 17.5 мл/дка 3 дни
Нощенки
Памукова нощенка
Подгризваща нощенка 7.5 – 12.5 мл/дка
Кестен Листни въшки 10.5 – 12.5 мл/дка 30 дни
Ябълков плодов червей
Бадемов семеяд 12.5 мл/дка
Кестенов молец
Декоративни растения Листни въшки 6.25 – 12.5 мл/дка
Тютюнев трипс
Листозавивачки 4.375 – 8.75 мл/дка
Оранжерийна белокрилка 12.3 мл/дка

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Децис 100 ЕК-50мл“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Shopping Cart
Децис 100 ЕК-50мл
14,00 лв.