Пента-50мл

15,00 лв.

Номер на издаденото разрешение за предоставяне на пазара: 2294-1/26.01.2018г.Микрокапсуиран продукт за вътрешна и външна употреба. Създаден по най-нова технология – активните субстанции са вътре в био-разградима микрокаспула. При затопляне на околната среда капсулата отваря и позволява на активните субстанции да действат в третираните участъци. При понижаване на температурата капсулата затваря и спестява „изпарението“ на продукта. Това позволява удължаване времетраенето на после пръскащият ефект. Едно пръскане трае около 42 дни. Освен това, капсулите полепват по крачетата на насекомите и се постига продукта да достигне в местата където са леговищата им чрез самите тях. Не цапа, не мирише, не дразни по време на обработка.

Наименование на активните вещества:

Циперметрин cis/trans +/- 40/ 60 – 50 g/L

Имидаклоприд – 200 g/L

Категория на потребителите: професионална и масова. Област на приложение: Инсектицид за контрол на летящи (мухи, комари) и пълзящи (мравки, хлебарки, бълхи, кърлежи) насекоми на закрито (в битови сгради, помещения за поддръжка, производствени, търговски и офис помещения, складове, помещения за животновъдство, съоръжения за обществено ползване, хотели) и на открито. 

НАЧИН НА УПОТРЕБА:

Биоцидът е концентрат, от който се приготвят водни работни разтвори.

▪ Определете точно необходимото количество работен разтвор, като имате предвид, че разходната норма е 1 L работен разтвор за 20 m2 повърхност, която ще се третира.

▪ Разклатете опаковката, за да разбъркате добре съдържанието.

▪ Пригответе работния разтвор съгласно таблицата:

 

Вредители Концентрация на работния разтвор Примерни указания за приготвяне на работния разтвор
мравки, мухи, комари и хлебарки 1 % разредете 50 mL от продукта във вода, за да се получи общо 5 L разтвор
кърлежи и бълхи 0.5 % разредете 25 mL от продукта във вода, за да се получи общо 5 L разтвор

▪ Започнете да пръскате. В случай на прекъсвания, преди да възобновите работа, разтвора трябва да се разбърка добре. Готовият за употреба разтвор не трябва да съхранява, а да се използва колкото е възможно по-скоро.

Концентрация на активните вещества в работния разтвор:

При разреждане 50 ml/5 L – имидаклоприд 0.2 %, циперметрин 0.05%;

При разреждане 25 ml/5 L – имидаклоприд 0.1 %, циперметрин 0.025%.

Преди обработка помещенията да се освободят от хора, домашни животни, храни, напитки и др. Да се отстранят или покрият аквариуми, терариуми и клетки за животни. Да се изключи въздушният филтър на аквариума.

Контрол на летящи насекоми:

Мухи – пръскайте слънчеви повърхности по стени, прозорци, около лампи, колони, места, където се събират отпадъци, освен ако не се използват като фураж, и други места, където насекомите се събират и остават;

Комари – пръскайте сенчести, спокойни места, вдлъбнатини и ъгли на стените в и извън сградите.

Контрол на пълзящи насекоми:

Мравки, хлебарки, бълхи – пръскайте по пътеките на насекомите: зоните на первазите, вратите, зоните на вентилационните канали и каналите за централно отопление, както и пролуките и пукнатините, местата, в които насекомите гнездят (тъмни и влажни места, под и зад мебели, електроуреди, ъгли на стените, пукнтини по пода, зад дъски и т.н.) вътре и извън сградите.

Кърлежи: площно третиране на открито. Тревните площи се окосяват предварително.

Забележка.

– Не нанасяйте върху прясно боядисани, варосани или измазани повърхности.

– Пълната ефективност на биоцида се постига 24 часа след третиране.

– След приключване на процедурата измийте внимателно с вода и почистващ препарат всички места, които биха имали евентуален контакт с кожата или храната.

Биоцидът е силно токсичен за пчели, експонирани директно на биоцида или на остатъци по цъфтящи култури и плевели.

Когато биоцидът се употребява на открито:

– да не се употребява по време на активна паша на пчели;

– да не се употребява в близост до кошери.

Интервал между отделните третирания: Обработката може да се повтори при повторно намножаване на насекоми.

Достъп на хора и животни до третираните зони: След изсъхване на повърхностите и добро проветряване в продължение за не по-малко от 1 час.

След третиране на открито срещу кърлежи, достъпът е разрешен след 24 часа.

Тегло 0,050 кг

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Пента-50мл“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Shopping Cart
Пента-50мл
15,00 лв.